1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. เนินทสึคิมิซากะ

เนินทสึคิมิซากะ

เนินทสึคิมิซากะ

ทางเดินหลักสู่วัดจูซนจิถูกเรียกว่าเนินทสึคิมิซากะ (เนินชมจันทร์) ทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนซีดาร์ที่ปลูกโดยตระกูลดาเตะแห่งเซนไดมากว่าสามถึงสี่ร้อยปีอยู่ ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงสมัยโทคุกาวะ (1603-1868)

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต