1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. พระคลังสุตระ

พระคลังสุตระ

พระคลังสุตระ

ในปี 1126 คำสัญญาเพื่ออุทิศตน (กันมง) สำหรับวัดจูซนจิได้ระบุไว้ว่า พระคลังสุตระเป็น “อาคารสองชั้น มุมหลังคาด้วยกระเบื้อง” ต่อมาในปี 1337 อัคคีภัยได้ทำลายส่วนด้านบนของอาคาร แต่อาคารก็รอดจากการโดนทำลายทั้งหมด จึงมีการซ่อมแซมด้วยแผ่นไม้ที่หลงเหลืออยู่ สีสันสวยงามที่มีอยู่เดิมได้จางหายไปในปัจจุบัน ทำให้พระคลังสุตระจะมีสีสันที่จืดจางตรงข้ามกับอาคารคงจิคิโด

มงจู โบซัทสึซึ่งเป็นภาพหลักของพระคลัง รวมทั้งชั้นวางที่เก็บพระคัมภีร์สีน้ำเงินและสีทองของวัดจูซนจิไว้ถูกนำไปตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซังโคโซแทนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ก็มีการนำมงจูชิ้นใหม่มาวางแทนที่

(สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต