1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซเปิดขึ้นในปี 2000 เพื่อช่วยอนุรักษ์มรดกและสมบัติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของวัดจูซนจิสำหรับผู้คนในอนาคต มรดกของประเทศและสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญกว่า 3000 ชิ้นของวัดจูซนจิส่วนมากเก็บดูแลไว้ที่นี่ อาทิ พระพุทธรูป สุตระ เสบียงที่ถูกฝังของลอร์ดโอชู ฟุจิวาระ ฯลฯ

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต