1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. เวทีกลางแจ้งโน

เวทีกลางแจ้งโน

เวทีกลางแจ้งโน

เวทีแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างศาลเจ้าฮาคุซังทางตอนเหนือของวัดจูซนจิ มีการบูรณะเวทีแห่งนี้ในปี 1853 ด้วยวัสดุและวิธีการที่น่าเชื่อถือ

ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง พระสงฆ์และนักบวชของวัดจูซนจิจะมาแสดงศิลปะโนที่นี่

(สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต