1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. อาคารสีทองคงจิคิโด

อาคารสีทองคงจิคิโด

อาคารคงจิคิโด สร้างเสร็จในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดียวของวัดจูซนจิที่สร้างในศตวรรษที่ 12 และที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ อาคารโถงเล็กสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้อมิตา เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างที่ไม่สิ้นสุด) นอกจากหลังคาแล้ว บริเวณอื่นจะถูกเคลือบด้วยทองทั้งภายนอกและภายใน

ภายในอาคารเป็นเหมือนแหล่งรวมงานศิลปะ : ทั้งเสาทั้งสี่ ขื่อ และแท่นสามแท่นที่ต่างประดับด้วยการฝังเปลือกหอยสีสวยสะท้อนแสง การใช้โลหะมาใส่อย่างประณีต และมาคิเอะ (การนำทองและเงินมาโปรยบนแล็คเกอร์เพื่อประดับ) อาคารนี้มีความซับซ้อนในด้านศิลปะที่ประณีตพอๆกับเรื่องสถาปัตยกรรม

บนแท่นแต่ละแท่น จากซ้ายไปขวาตามลำดับจะเป็น อมิตา เนียวไร รูปปั้นแบบยืนของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม โบซัทสึ และเซชิ โบซัทสึ ที่ด้านข้างแต่ละข้างจะมีแถวของรูปพระโพธิสัตว์จิโซ โบซัทสึ ส่วนที่ด้านหน้าของแต่ละแท่นพระราชาแห่งสวงสวรรค์สององค์จากสี่องค์ คือ โซโจเทงและจิโคคุเทง จะยืนเฝ้าดูแลพื้นที่ศักดิสิทธิ์แห่งนี้ รูปปั้นแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของอาคารคงจิคิโด

หลังรูปนกยูงที่แท่นกลางและใต้พระพุทธรูป ได้มีการฝังศพของคิโยฮิระ ลอร์ดคนแรกของโอชู ฟุจิวาระเอาไว้ แท่นทางด้านซ้ายฝังศพของโมโตฮิระ บุตรชายของเขา ส่วนแท่นด้านขวาฝังทั้งศพของทั้งฮิเดฮิระ บุตรชายของโมโตฮิระ และยาสุฮิระ หัวหน้าของบุตรชายของฮิเดฮิระเอาไว้ด้วยกัน ไม่มีที่อื่นที่ใดในโลกอีกแล้วที่มีการเก็บศพของผู้เป็นสายเลือดเดียวกันแบบเรียงต่อกันถึงสี่รุ่นไว้เหมือนดั่งที่นี่

คงจิคิโด อาคารที่เป็นมรดกของชาติแห่งแรก สรุปรวมวัฒนธรรมของทั้งวัดจูซนจิและโอชู ฟุจิวาระไว้ด้วยกัน ในปี 2011 มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซุมิ ซึ่งรวมถึงวัดจูซนจิ ก็ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก

(มรดกของประเทศ)

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต