1. หน้าหลัก
  2. จุดแบ่งขอบเขต
  3. ห้องโถงหลักฮงโด

ห้องโถงหลักฮงโด

ห้องโถงหลักฮงโด

จูซนจิเป็นชื่อของทั้งเขตบริเวณและอาคารของวัดหลักที่มีการจัดบริการและพิธีกรรมขึ้นมากมาย มีนักบวชปฏิบัติงานที่นี่อยู่ 20-23 รายตลอดเวลา มีอาคารย่อยรวมกว่า 17 อาคาร โดยอาคารหลักได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 1909

รูปองค์หลักจะเป็น ชาคะ เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งประวัติศาสตร์) ส่วนบริเวณแต่ละด้านจะมีไฟนิรันดร์ของวัดจูซนจิที่จุดด้วยเปลวไฟจากวัดเอนเรียคุจิซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายเทงไดตั้งอยู่ เชื่อกันว่าเปลวไฟดังกล่าวลุกโชดช่วงมาตั้งแต่สมัยไซโจ ผู้ก่อตั้งนิกายเทงได

วัดจูซนจิได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นวัดในนิกายเทงไดที่สำคัญที่สุดในเขตโทโฮคุ

กลับไปที่จุดแบ่งขอบเขต