จุดแบ่งขอบเขต

อาคารสีทองคงจิคิโด

อาคารสีทองคงจิคิโดแห่งนี้สร้างเสร็จในปีค.ศ.1124 เป็นอาคารแห่งเดียวในวัดจูซนจิที่ยังคงสภาพเดิมไว้ตั้งแต่ก่อสร้างครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 12

เรียนรู้เพิ่มเติม

เนินทสึคิมิซากะ

ทางเดินหลักสู่วัดจูซนจิถูกเรียกว่าเนินทสึคิมิซากะ (เนินชมจันทร์)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ห้องโถงหลักฮงโด

จูซนจิเป็นชื่อของทั้งเขตบริเวณและอาคารของวัดหลักที่มีการจัดบริการและพิธีกรรมขึ้นมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซเปิดบริการในปีค.ศ.2000 เพื่อช่วยอนุรักษ์มรดกและสมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆของจูซนจิสำหรับคนรุ่นหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม